May 31, 2010

Slovene Finance newspaper: how last year's Best Business Idea finalists faced the crisis?

Slovene Finance newspaper reports here on performance and crisis related actions undertaken by last year's Best Business Idea Finalists. As a finalist, we have reported on last years' improvements in financial performance indicators and our plans for the future.


Matic Meglič, direktor Centra za sodobne izzive : "Lani smo poslovali skladno s pričakovanji. Nadaljevali smo usmerjanje v svetovanje na področju eZdravja z visoko dodano vrednostjo. Tako smo ob načrtovanem manjšem prometu pomembno povečali presežek prihodkov nad odhodki. Zaradi povečanja potreb v javnem sektorju, na katerega smo bili pripravljeni, je kriza na naše poslovanje vplivala manj - predvsem pri plačilni disciplini strank iz zasebnega sektorja. V prihodnjih letih načrtujemo regijsko širitev na našem nišnem področju, o čemer se pogovarjamo s potencialnimi strateškimi partnerji. S krizo povezanih ukrepov ne načrtujemo, saj povpraševanje po naših storitvah v javnem sektorju ne bo pomembno prizadeto."

1 comment:

Anne said...

This is an interesting news of Slovene Finance. I'm wondering, if there's any indicator in the growth of any of these. It's probably too soon to tell, and the stats won't developed rapidly, but it would be quite helpful to know. The data will show what's just an idea, and what's really hot. Thanks!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
teach yourself slovene