October 6, 2010

PhD Defense | Zagovor doktorata

SLO: So orodja eZdravja v pomoč bolnikom z depresivno motnjo? Ali  lahko ta orodja uporabimo, da izboljšamo rezultate zdravljenja? Ali lahko izsledke uporabimo za izboljšanje zdravljenja kroničnih bolezni?

Vse, ki vas tematika zanima, vljudno vabim na zagovor mojega doktorata s temo Informacijska rešitev za upravljanje procesa oskrbe bolnikov z depresijo za doseganje boljšega izida zdravljenja, ki bo v torek, 19. 10. 2010 ob 9:00 na dekanatu/tajništvu Medicinske Fakultete v Ljubljani. Doktorat izhaja iz raziskovalnega projekta eDepresija (ki ga je osnoval pokojni prof. Andrej Marušič), v sklopu katerega smo razvili in klinično ovrednotili spletno-mobilno okolje boljsezdravje.si, s katerim smo povezali bolnike, koordinatorje oskrbe – psihologe, ter zdravnike v enoten proces zdravljenja. Izsledki raziskave bodo v kratkem objavljeni v vodilni mednarodni reviji s področja eZdravja - Journal of Medical Internet Research. Več podatkov v vabilu, dekanat/tajništvo MF pa se nahaja tule.

ENG: Are eHealth tools effective in supporting the patients with depressive disorder? Can we use them to improve the treatment outcome? Can we extrapolate findings from depression treatment to other treatment of chronic diseases?

All of you interested in answers to the following questions can attend the public defense of my PhD thesis titled Information technology solution for care process management of patients with depression to improve treatment outcome on Tuesday, 19 October 2010 at 9:00 at Deanery of Ljubljana Medical Faculty in Ljubljana. The thesis builds upon research results of eDepression research project (initiated by the late prof. Andrej Marušič), in which we have developed and clinically tested a web- and mobile-based environment to engage patients, care coordinators, psichologists and physicians in a single process of care. The results are in print in the leading eHealth journal – Journal of Medical Internet Research. More details in the invitation. For location click here.

1 comment:

Unknown said...

Bravo Matic!!!! Upam, da se bo ta projekt razvijal naprej in da mu boš dodal nove EB vsebine.